La col·lisió amb el cos de la vàlvula de parada fa un soroll fort, que danya fàcilment la placa de vàlvula de parada.

- Apr 16, 2019-

Els compressors a les estacions d’emmagatzematge de gas sovint necessiten ser equipats amb una vàlvula de retrocés per evitar que el gas flueixi de nou en el compressor. S'ha eliminat la vàlvula de comptador d’aigua a la indústria del gas. La placa de vàlvula de parada vibra amb el moviment alternatiu del compressor. La col·lisió amb el cos de la vàlvula de parada fa un soroll fort, que danya fàcilment la placa de vàlvula de parada.

La vàlvula de parada de gas de la sèrie R soluciona millor aquests problemes. El segellat de la sèrie de vàlvules de parada es canvia a 90 graus de les altres vàlvules de detenció sense retorn, de manera que la placa de vàlvula de parada forma una pressió natural al seient de la vàlvula de parada. , i la vàlvula de parada té una estructura exterior i un contrapès ajustable.Solució del problema del so: segellat i modificat amb PTFE per millorar el rendiment de segellat, posar fi al fenomen de "retorn", la vàlvula de retrocés del tipus R ha estat més de deu anys des de la seva creació, la vàlvula Stop Ball funciona molt bé.